Nowoczesne systemy materiałów do naprawy i ochrony konstrukcji żelbetowych

INCOR - producent mieszanek do wykonywania betonu natryskowego

Od 1995 roku dostarczamy materiały do napraw żelbetowych obiektów inżynierskich takich jak obiekty mostowe, hydrotechniczne, obiekty w przemyśle energetycznym, chemicznym, wydobywczym oraz na potrzeby budownictwa ogólnego.

Głównym asortymentem produkcji INCORu są konfekcjonowane, suche mieszanki do wykonywania betonu natryskowego "torkretu" metodą na sucho.

Podstawowe informacje o torkretowaniu

Torkretowanie to bardzo skuteczna metoda napraw, wzmocnień i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji betonowych i żelbetowych. Polega na dynamicznym narzucaniu mieszanki betonowej bądź zaprawy cementowej na podłoże przy użyciu torkretnicy.

Zalety

Do głównych zalet stosowania torkretu (betonu natryskowego) zaliczyć należy:

  • wysoką wytrzymałość i szczelność,
  • doskonałą przyczepność do starego betonu,
  • kompatybilność jego licznych właściwości z podłożem konstrukcji co trudno osiągnąć za pomocą betonów i zapraw modyfikowanych żywicami.

Zastosowanie

Torkret może być wykorzystywany do

  • napraw,
  • wykonywania nowych konstrukcji,
  • jako zabezpieczenie ognioodporne.

Mieszanki torkretowe dzielimy na: betony i zaprawy natryskowe.
Właściwości torkretu mogą być modyfikowane poprzez stosowanie dodatków i domieszek takich jak: dyspersja polimerowa, zbrojenie rozproszone, mikrokrzemionka, inhibitory korozji.